Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van strandpaviljoen Bremerbaai.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verblijfsruimten van Strandpaviljoen Bremerbaai .Om het bezoek en dat van onze overige gasten zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld.
Met het plaatsen van je reservering bij strandpaviljoen en/of betreding van ons paviljoen ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

Privacy en cookies:

Deze site kan gebruik maken van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.

Privacyverklaring

Strandpaviljoen Bremerbaai respecteert de privacy van alle gebruikers van de site. De via deze website door bezoekers op vraag van Strandpaviljoen Bremerbaai verstrekte persoonlijke gegevens
zullen door Strandpaviljoen Bremerbaai naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Verzamelde gegevens

Onze werknemers zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met jou gegevens. Strandpaviljoen Bremerbaai verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: het verwerken en uitvoeren van een aanvraag, offerte’s en facturen: indien je een sollicitatie doet, en gegevens invult per e-mail. Worden je gegevens uitsluitend verwerkt voor de sollicitatiedoeleinden; verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Strandpaviljoen Bremerbaai kan je persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Strandpaviljoen Bremerbaai diensten te verlenen.

Dit is niet van toepassing indien je uitsluitend solliciteert. Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Strandpaviljoen Bremerbaai zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken. Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. Strandpaviljoen Bremerbaai beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Strandpaviljoen Bremerbaai. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Strandpaviljoen Bremerbaai is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Communicatie door derden over Strandpaviljoen Bremerbaai dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan Strandpaviljoen Bremerbaai.
Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Strandpaviljoen Bremerbaai. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Strandpaviljoen Bremerbaai geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie. Kortingsvouchers of cadeaubonnen kunnen alleen aan de kassa worden ingeleverd.

Aansprakelijkheid

Strandpaviljoen Bremerbaai is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Maar kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Strandpaviljoen Bremerbaai geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Strandpaviljoen Bremerbaai geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Fotograferen en filmen

• Het is toegestaan om op strandpaviljoen Bremerbaai te fotograferen en te filmen echter alleen voor eigen persoonlijk gebruik.
• Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij Strandpaviljoen Bremerbaai hier voor voorafgaand schriftelijk toestemming aan heeft verleend.
• Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Strandpaviljoen Bremerbaai behoudt zich het recht om dit materiaal voor publicatie te gebruiken zonder hier voor een vergoeding toe te kennen.

Beleid inzake alcohol, verdovende middelen en tabak

• Voor gasten onder de 18 jaar is het niet geoorloofd alcohol houdende dranken te nuttigen. Aan gasten onder de 18 jaar zal geen alcoholische drank verstrekt worden.
Bij overmatig drankgebruik zal het schenken van alcoholhoudende drank gestaakt worden.
• Het is ten alle tijden verplicht om uw legitimatie te kunnen tonen wanneer u gebruik wilt maken van alcohol.
Indien deze legitimatie niet getoond kan worden, dan wel indien uit de legitimatie volgt dat de gast de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, zal er geen alcohol houdende drank worden verstrekt.
• Het is verboden om op ons paviljoen onder invloed te zijn van verdovende middelen, dan wel te handelen of in het bezit te zijn van verdovende middelen.
• Bij overtreding van bovenstaande regels zal de gast gemaand worden ons paviljoen te verlaten.
• Indien er sprake is van een groepsreservering waar bij één of meerdere personen zich schuldig maken aan overtreding van dit beleid zal de gehele groep uit ons paviljoen verwijderd worden.
• In de binnenruimten van Strandpaviljoen Bremerbaai is roken niet toegestaan. Voor onze gasten is het toegestaan om te roken buiten op het terras.

Wijzigingen

Strandpaviljoen Bremerbaai behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

STRANDPAVILJOEN BREMERBAAI

  • Bremerbaaiweg 6
    8256 NA Biddinghuizen

  • Telefoon:
    06 - 33363314

  • E-mail:
    info@bremerbaai.nl

GEMOEDELIJK GENIETEN!

Bereikbaarheid

De Bremerbaai ligt tussen Harderwijk en Elburg en is bereikbaar met de auto, fiets
of per Bus; 147 (Harderwijk-Dronten)
halte Bremerbergweg (circa 15min lopen).

In het zomerseizoen meert het fietspondje van en naar de Veluwe bij ons aan.
Ook kunt u per boot (gratis) aanmeren aan de 160 meter lange pier.

Volg de socials